ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 34 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Existential thought and fictional technique : Kierkegaard, Sartre, Beckett / Edith B. Kern.

โดย Kern, Edith B.

เลขเรียกหนังสือ: 809.933 K39E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809.933 K39E] (1).

2. Existentialism : a reconstruction / David E. Cooper.

โดย Cooper, David Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 C776E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 C776E] (1).

3. Six existentialist thinkers / by H.J. Blackham.

โดย Blackham, H. J.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 B628S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 B628S] (1).

4. The existentialists : a critical study / James Collins.

โดย Collins, James.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 C712E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Henry Regnery, c1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 C712E] (1).

5. An existentialist theology / John Macquarrie.

โดย Macquarrie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 M173E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth : Penguin, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 M173E] (1).

6. Four philosophies and their practice in education and religion / J. Donald Butler.

โดย Butler, J Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 100 B985F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper and Brothers, 1951สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 B985F] (1).

7. The new world of philosophy / Abraham Kaplan.

โดย Kaplan, Abraham.

เลขเรียกหนังสือ: 102 K17N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Vintage Books, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 102 K17N] (1).

8. Four philosophies and their practice in education and religion / J. Donald Butler.

โดย Butler, J. Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 100 B985F 1968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 100 B985F 1968] (1).

9. The existentialists and God / Arthur C. Cochrane.

โดย Cochrane, Arthur C.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 C663E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadeladelphia : The Westminster Press, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 C663E] (1).

10. Kierkegaard's concluding unscientific postscript / Soren Kierkegaard ; translated from the Danish by David F. Swenson, completed after his death and provided with introduction and notes by Walter Lowrie.

โดย Kierkegaard, Soren | Swenson, David F | Lowrie, Walter.

เลขเรียกหนังสือ: 198 K47K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, c1941สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 198 K47K] (1).

11. Six existentialist thinkers / H.J. Blackham.

โดย Blackham, H. J.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 B628S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge & Kegan, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 B628S] (1).

12. Existentialism / John Macquarrie.

โดย Macquarrie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 M173E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex, England : Penguin, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 M173E] (1).

13. From Shakespeare to existentialism / Walter Kaufmann.

โดย Kaufmann, Walter.

เลขเรียกหนังสือ: 142 K21F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Anchor, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142 K21F] (1).

14. Being and nothingness : an essay on phenomenological ontology / Jean-Paul Sartre ; translated and with introduction by H.E. Barnes.

โดย Sartre, Jean-Paul | Barnes, H. E.

เลขเรียกหนังสือ: 142.7 S251B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Philosophical Library, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.7 S251B] (1).

15. Towards a transformation of philosophy / Karl-Otts Apel ; translated by Glyn Adey and David Frisby.

โดย Apel, Karl-Otts | Adey, Glyn | Frisby, David.

เลขเรียกหนังสือ: 193 A641T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge & Kegan Paul, c1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 193 A641T] (1).

16. Existentialism : a reconstruction / David E. Cooper

โดย Cooper, David Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 C776E 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1990, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 C776E 1999] (1).

17. Singaporean Glimpses of Macquarrie on revelation / Yeow Choo Lak.

โดย Yeow Choo Lak.

เลขเรียกหนังสือ: 230.046 Y46S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Trinity Theological College, 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.046 Y46S] (1).

18. The hinge of history : an existential approach to the Christian faith / by Carl Michalson.

โดย Michalson, Carl.

เลขเรียกหนังสือ: 230.046 M621H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Charles Scripner's Sons, c1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.046 M621H] (1).

19. The existence of God as confessed by faith / Helmut Gollwitzer.

โดย Gollwitzer, Helmut.

เลขเรียกหนังสือ: 231 G626E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadephie : The Westminster Press, c1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 231 G626E] (1).

20. The Courage to be / Paul Tillich.

โดย Tillich, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 111 T577C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven, Conn. : Yale University Press, 1962, c1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 111 T577C] (1). Special Status (2).