ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 643 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Food service in institutions / Bessie Brooks West, Levelle Wood, Virginia F. Harger

โดย West, Bessie Brooks | Wood, Levelle | Harger, Virginia F.

เลขเรียกหนังสือ: 664 W516F 1966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 W516F 1966] (1).

2. Standards, principles, and techniques in quantity food production / by Lendal H. Kotschevar

โดย Kotschevar, Lendal H.

เลขเรียกหนังสือ: 641.2 K833S 1966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed. rev.ข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : McCutchan, 1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.2 K833S 1966] (1).

3. Foodservice organizations : a managerial and systems approach / Marian C. Spears, Allene G. Vaden

โดย Spears, Marian C | Vaden, Allene G.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95068 S741F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95068 S741F] (1).

4. Food consumerism : a laboratory manual for meal management / Alice A. Spangler, Marilyn Mook

โดย Spangler, Alice A | Mook, Malilyn.

เลขเรียกหนังสือ: 641.30078 S735F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.30078 S735F] (1).

5. What people eat : an introduction to chemistry and food science / Isaias Raw ... [et al.]

โดย Raw, Isaias.

เลขเรียกหนังสือ: 547.7 W555 1975 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. experimental edข้อมูลการพิมพ์: Los Altos, Calif. : William Kaufmann, c1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 547.7 W555 1975] (1).

6. Hospitality and travel marketing / Alastair M. Morrison

โดย Morrison, Alastair M.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 M878H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 M878H] (1).

7. Economics and management of food processing / W. Smith Greig

โดย Greig, W. Smith.

เลขเรียกหนังสือ: 664.0068 G824E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Westport, Conn. : Avi, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.0068 G824E] (1).

8. Dimensions of change / Don Fabun

โดย Fabun, Don.

เลขเรียกหนังสือ: 500 F134D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly Hills, Calif. : Glencoe Press, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 500 F134D] (1).

9. Personnel training manual for the hospitality industry / Jack E. Miller, Mary Walk

โดย Miller, Jack E | Walk, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95 M648P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95 M648P] (1).

10. Thai government's role in meeting the basic human and for food / by Paiboon Suthasupa

โดย Paiboon Suthasupa.

เลขเรียกหนังสือ: 363.809593 P142T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Maruzen Asia, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.809593 P142T] (1).

11. Master dictionary of food and wine / Joyce Rubash

โดย Rubash, Joyce.

เลขเรียกหนังสือ: 641.3003 R894M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, 1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.3003 R894M] (1).

12. Dining room and banquet management / Anthony J. Strianese

โดย Strianese, Anthony J.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95068 S896D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95068 S896D] (1).

13. VNR's encyclopedia of hospitality and tourism / edited by Mahmood A. Khan, Michael D. Olsen, Turgut Var

โดย Olsen, Michael D | Var, Turgut | Khan, Mahmood.

เลขเรียกหนังสือ: 647.9403 V871 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 647.9403 V871] (1).

14. Improving employee performance in the food service industry : a guide to employee discipline / Karen Eich Drummond

โดย Drummond, Karen Eich.

เลขเรียกหนังสือ: 647.2 D795I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.2 D795I] (1).

15. Food service management / Helen Delfakis, Nancy Loman Scanlon, Janis B. Van Buren

โดย Delfakis, Helen | Scanlon, Nancy Loman | Buren, Janis B. Van.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 D349F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio : South-Western, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 D349F] (1).

16. Introduction to hospitality management / Kathleen M. Iverson

โดย Iverson, Kathleen M.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 I94I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 I94I] (2).

17. Menu : pricing & strategy / Jack E. Miller

โดย Miller, Jack E.

เลขเรียกหนังสือ: 647.950681 M648M 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.950681 M648M 1992] (1).

18. Profitable food and beverage management : planning / Eric F. Green, Galen G. Drake and F. Jerome Sweeney

โดย Green, Eric F | Drake, Galen G | Sweeney, F. Jerome.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 G795P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostrand Reinhold, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 G795P] (1).

19. Classical cooking the modern way / Eugen Pauli

โดย Pauli, Eugen.

เลขเรียกหนังสือ: 641.57 P327C 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Van Nostran Reinhold, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.57 P327C 1989] (1).

20. Thailand's street food vending : the sellers and consumers of traditional fast foods / by Napat Sirissambhand, Christina Szanton

โดย Napat Sirisambhand | Szanton, Christina | Chulalongkorn University Social Research Institute. Women's Studies Programme.

เลขเรียกหนังสือ: 338.47641 N195T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Women's Studies Programme Chulalongkorn University Social Research Institute, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47641 N195T] (2).