Your search returned 2 results from 146142 records. Subscribe to this search

|
1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบโลหิตและน้ำเหลือง / โดย ละไม โกศลานันท์.

by ละไม โกศลานันท์.

Call number: WY152.5 ล111ก 2521 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521. Description: หน้า 166-329.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152.5 ล111ก 2521] (1).

2. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบโลหิตและน้ำเหลือง / อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์

by อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์.

Call number: WY152.5 อ631ก 2527 Material type: book BookPublisher: สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527 Description: 166 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152.5 อ631ก 2527] (1).