ผลการค้นหาของคุณมี 58 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Communication by children and adults : social cognitive and strategic processes / edtied by Howard E. Sypher, James L. Applegate

โดย Sypher, Howard E | Applegate, James L.

เลขเรียกหนังสือ: 153.6 C734 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bervely Hills, Calif. : Sage, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.6 C734] (1).

2. Interpersonal communication : pragmatics of human relationships / B. Aubrey Fisher

โดย Fisher, B. Aubrey.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 F533I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Random House, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 F533I] (1).

3. Understanding interpersonal communication / Richard L. Weaver II

โดย Weaver II, Richard L.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 W363U 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th edข้อมูลการพิมพ์: Glenview, Ill. : Harper Collins, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 W363U 1990] (1).

4. The interpersonal communication book / Joseph A. DeVito

โดย DeVito, Joseph A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 D496I 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 D496I 1992] (1).

5. Training in inter-personal skills : tips for managing people at work / Stephen P. Robbins

โดย Robbins, Stephen P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.302 R636T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.302 R636T] (1).

6. Interpersonal communication : pragmatics of human relationships / B. Aubrey Fisher, Katherine L. Adams

โดย Fisher, B. Aubrey | Adams, Katherine L.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 F533I 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., international edข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 F533I 1994] (2).

7. Reaching out : interpersonal effectiveness and self-actualization / David W. Johnson

โดย Johnson, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 J66R 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th edข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 J66R 1993] (2).

8. Business communication : toward 2000 / Arthur H. Bell

โดย Bell, Arthur H.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 B433B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio. : South-Western, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 B433B] (1).

9. Interpersonal skills for hospitality management / Mona Clark.

โดย Clark, Mona.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 C594I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 C594I] (1).

10. The dynamics of human communication : a laboratory approach / Gail E. Myers, Michele Tolela Myers

โดย Myers, Gail E | Myers, Michele Tolela.

เลขเรียกหนังสือ: 153.6 M996D 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.6 M996D 1988] (1).

11. Social skills in interpersonal communication / Owen Hargie, Christine Saunders and David Dickson.

โดย Hargie, Owen | Saunders, Christine | Dickson, David.

เลขเรียกหนังสือ: 302.34 H279S 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.34 H279S 1994] (1).

12. How to raise your man : the problems of a new style woman in love with and old style man / Rose DeWolf.

โดย DeWolf, Rose.

เลขเรียกหนังสือ: 646.78 D524H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Franklin Watts, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 646.78 D524H] (1).

13. Communication and group process : techniques for improving the quality of small-group communication / by Halbert E. Gulley and Dale G. Leathers.

โดย Gulley, Halbert E | Leathers, Dale G.

เลขเรียกหนังสือ: 301.1554 G973C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, Holt. : Rinehart and Winston, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.1554 G973C] (1).

14. Bridges not walls : a book about interpersonal communication / edited, John Stewart.

โดย Stewart, John.

เลขเรียกหนังสือ: 153.6 S849B 1977 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Eesley, 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.6 S849B 1977] (1).

15. The interpersonal communication book / Joseph A. DeVito.

โดย DeVito, Joseph A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 D496I 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper & Row, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 D496I 1989] (1).

16. Essential interviewing : a programmed approach to effective communication / David R. Evans ... [et al.].

โดย Evans, David R.

เลขเรียกหนังสือ: 158.3 E78 1984 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Brooks / Cole, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.3 E78 1984] (1).

17. The art of framing : managing the language of leadership / Gail T. Fairhurst, Robert A. Sarr.

โดย Fairhurst, Gail Theus | Sarr, Robert A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4092 F171A ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4092 F171A] (1).

18. How to be a great communicator : in person, on paper, and on the podium / Nido R. Qubein.

โดย Qubein, Nido R.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 Q2H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 Q2H] (1).

19. Communication : apprehension, avoidance, and effectiveness / Virginia P. Richmond, James C. McCroskey

โดย Richmond, Virginia P | McCroskey, James C.

เลขเรียกหนังสือ: 302 R533C 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Scottsdale, Ariz. : Gorsuch Scarisbrick, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 R533C 1995] (1).

20. Intercultural competence : interpersonal communication across cultures / Myron W. Lustig, Jolene Koester

โดย Lustig, Myron W | Koester, Jolene.

เลขเรียกหนังสือ: 303.482 L972I 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.482 L972I 1996] (1).