ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 128 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Opium fields / Jon Boyes and S. Piraban

โดย Boyes, Jon | Piraban, S.

เลขเรียกหนังสือ: 362.293 B791O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Silkworm Books, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.293 B791O] (1).

2. Life styles of China's ethnic minorities / editor, Wu Yipin

โดย Wu, Yipin.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8951 L722 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st edข้อมูลการพิมพ์: Chai Wan, Hong Kong : Peace, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.8951 L722] (1).

3. Russia observed : collected essays on Russian and Soviet history / Richard Pipes

โดย Pipes, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 947 P665R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boulder, Colo. : Westview Press, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 947 P665R] (1).

4. International law and the rights of minorities / Patrick Thornberry

โดย Thornberry, Patrick.

เลขเรียกหนังสือ: 341.481 T497I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.481 T497I] (1).

5. Maintenance and loss of minority languages / edited by Willem Fase, Korn Jaspaert, Sjaak Kroon

โดย Fase, Willem | Jaspaert, Koen | Kroon, Sjaak.

เลขเรียกหนังสือ: 306.449 M226 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam, Netherlands : John Benjamins, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.449 M226] (2).

6. Rebellion in Laos : peasant and politics in the colonial backwater / Geoffrey C. Gunn

โดย Gunn, Geoffrey C.

เลขเรียกหนังสือ: 959.4 G976R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boulder, Colo. : Westview Press, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.4 G976R] (1), PYULIB-DW [Call number: 959.4 G976R] (1).

7. Multiculturalism / Lois Foster and David Stockley

โดย Foster, Lois | Stockley, David.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89915 F755M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Avon, England : Multilingual Matters, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89915 F755M] (1).

8. Language and education in multilingual settings / edited by Bernard Spolsky

โดย Spolsky, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 370 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Avon, England : Multilingual Matters, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370 L287] (1).

9. Language and ethnicity / edited by James R. Dow

โดย Dow, James R.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins Publishing, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 L287] (1).

10. Language and ethnicity in minority sociolinguistic perspective / Joshua A. Fishman

โดย Fishman, Joshua A.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 F532L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Clevedon, England : Multilingual Matters, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 F532L] (1).

11. Reversing language shift : theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages / Joshua A. Fishman

โดย Fishman, Joshua A.

เลขเรียกหนังสือ: 306.449 F532R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Clevedon, England : Multilingual Matters, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.449 F532R] (1).

12. Education second language children : the whole child, the whole curriculum the whole community / edited by Fred Genesee

โดย Genesee, Fred.

เลขเรียกหนังสือ: 371.97 E24 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.97 E24] (1).

13. Teaching language minority students in the multicultural classroom / Robin C. Scarcella.

โดย Scarcella, Robin C.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S285T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S285T] (1).

14. The other minorities / edited by Edward Sagarin.

โดย Sagarin, Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 305 O87 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305 O87] (1).

15. Some notes on the Karen and their music

โดย Renard, Ronald D | Ruthjaporn Prachadetsuwat | Soe Moe.

เลขเรียกหนังสือ: 305.56 R394S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Center for Arts and Culture, Payap University, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.56 R394S] (3).

16. Sovereighty and rebellion : the white Hmong of Northern Thailand / Nicholas Tapp.

โดย Tapp, Nicholas.

เลขเรียกหนังสือ: 305.56 T174S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Oxford University Press, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.56 T174S] (1).

17. Minorities in American society / by Charles F. Marden and Gladys Meyer.

โดย Morden, Charles F | Meyer, Gladys.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8073 M322M 1978 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : D. Van Nostrand, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8073 M322M 1978] (1).

18. Strangers to these shores : race and ethic relations in the United States / Vincent N. Parrillo.

โดย Perrillo, Vincent N.

เลขเรียกหนังสือ: 305.80973 P261S 1985 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.80973 P261S 1985] (1).

19. Racial and ethnic groups / Richard T. Schaefer.

โดย Schaefer, Richard T.

เลขเรียกหนังสือ: 305.80973 S394R 1984 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Little, Brown, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.80973 S394R 1984] (1).

20. Racial and ethnic relations : selected readings / edited by Bernard E. Segal.

เลขเรียกหนังสือ: 305.80973 S454R 1972 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Thomas Y. Crowell, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.80973 S454R 1972] (1).