ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 357 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A linguistic analysis of classifiers in the Tai Lue language of Chiang Kham district, Prayao province = การวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์ของลักษณะนามภาษาไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / William Hanna.

โดย Hanna, William | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 H243L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 H243L] (4).

2. Socio-economic baseline survey : Mae Chaem District pocket area, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7209593 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 S678] (5).

3. Socio-economic baseline survey : Mae La Noi District pocket area, Mai La Noi District, Mae Hong Son Province / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7209593 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 S678] (5).

4. Socio-economic baseline survey : Pai district pocket area, Pai District, Mae Hong Son Province / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7209593 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 S678] (4). Special Status (1).

5. An analysis of cohesion in Sgaw Karen folk narratives = วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ / by Chaiyathip Katsura.

โดย Chaiyathip Katsura | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 C435A (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์วิเคราะห์ในนิทานพื้นบ้านภาษากะเหรี่ยงสะกอ..สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 C435A] (1). Items available for reference: [Call number: 495 C435A] (1).

6. Discourse considerations in the hortatory speech of Phra Phayom = วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม / by Kirk Roger Person.

โดย Person, Kirk Roger | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.910141 P467D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1993หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1993. ชื่อเรื่องอื่น: วจนะสัมพันธ์ในปาฐกถาธรรมพระพยอม.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | CHAPTER 7 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.910141 P467D] (2). Items available for reference: [Call number: 495.910141 P467D] (1).

7. A study of the morphology of verbs and nouns of the Sinwal dialect of the Rawang Language = การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง / by Hpung Sarep.

โดย Sarep, Hpung | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 S244S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1995หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1995. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างหน่วยคำของคำกริยาและคำนามในภาษาถิ่นซินวาลในภาษาระวาง.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY | GLOSSARY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 S244S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.4 S244S] (1).

8. Chao Rai Thai : 1987 update / Laurence C. Judd.

โดย Judd, Laurence C | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 301 J92C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Suriyaban, 1987สารสนเทศออนไลน์: abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 J92C] (2).

9. A study of Karen student mobility to Northern Thai cities : directions problems, suggested courses of action / Ronald D. Renard, Prasert Bhadhachat, G. Lamar Robert.

โดย Renard, Ronald D | Prasert Bhandhachat | Robert, G. Lamar | Payap University. Payap Research Center.

เลขเรียกหนังสือ: 304.8 R394S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research Center, 1987สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.8 R394S] (2). Special Status (1).

10. 1986 corp year rice production survery in the project areas of the Thai-German highland development programme / Prassert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 633.1809593 N716 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Center, Payap University, 1987สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 633.1809593 N716] (4).

11. Thailand vegetable marketing project. Phase 1, Fresh and processed vegetable market survey / Anusorn Kunanusorn ... [et al.].

โดย Anusorn Kunanusorn | Payap University. Payap Research Center.

เลขเรียกหนังสือ: 635 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap Research Center, Payap University, 1986สารสนเทศออนไลน์: สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 T364] (3).

12. 1986 Crop year corn production survey in the project areas of the Thai-German Highland Development Programme / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17315 P911N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Center, Payap University, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.17315 P911N] (4). Special Status (1).

13. Personnel management policies and practices in Payap University, Chiangmai, Thailand : assessment / Sukarnjana Manmalai.

โดย Sukarnjana Manmalai.

เลขเรียกหนังสือ: 378.11 S948P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1990หมายเหตุ: Thesis (M.B.A.) -- Adamson University, 1990. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 378.11 S948P] (1).

14. In perspective : trends in rural development policy and program in Thailand 1947-1987 / Laurence C. Judd.

โดย Judd, Laurence C | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 J92I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Center for Research and development, Payap University, [19--]สารสนเทศออนไลน์: abstract | abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 J92I] (4), PYULIB-DW [Call number: 307.72 J92I] (1).

15. Census of problems of highlanders in Thai-Norwegian church aid highland development project areas : an analysis with suggested priorities in development / translation and analysis prepared by Lamar Robert, Robert Batzinger, Ronald D. Renard.

โดย Robert, Lamar | Batzinger, Robert | Renard, Ronald D | Payap University. Payap Research Center.

เลขเรียกหนังสือ: 361.9593 C396 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap Research Center, Payap University, 1986สารสนเทศออนไลน์: abstract | abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.9593 C396] (4).

16. A vision to some -- : a case study of rural development activities by a NGO in Thailand ... / Laurence C. Judd.

โดย Judd, Laurence C | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 361.75 J92V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University Center for Research and Development, 1987สารสนเทศออนไลน์: abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.75 J92V] (3).

17. A tonal study of Kammuang in Nan and Phrae / by Jonathan Gardner.

โดย Gardner, Jonathan | Payap University. Payap Research and Development Institute | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 G227T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute & The Summer Institute of Linguistics, [199-?]สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ | abstract | content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 G227T] (4).

18. Community Spirit Development Project : evaluation report / Lamar Robert, Thanit Boodphetcharat, Nathan Knoll.

โดย Robert, Lamar | Thanit Boodphetcharat | Knoll, Nathan | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8959 R641C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1994สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8959 R641C] (3), PYULIB-DW [Call number: 305.8959 R641C] (1).

19. A study of final particles in conversational Tai Lue at Donchai Village, Pua District, Nan Province = การศึกษาคำลงท้ายในการสนทนาของชาวไตลื้อบ้านดอนไชย อำเภอปัว จังหวัดน่าน / by Amnuayporn Chowyong.

โดย Amnuayporn Chowyong | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 A522S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1996หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1996. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคำลงท้ายในการสนทนาของชาวไตลื้อบ้านดอนไชย อำเภอปัว จังหวัดน่าน.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 A522S] (2). Items available for reference: [Call number: 495.919 A522S] (1).

20. A discourse study of a selection of the Northern Thai Sermons of Phrakhru Sophon Boonyaphorn (Tuu Cok) = การศึกษาโครงสร้างวจนะในปาฐกถาธรรมของพระครูโสภณ บุญญาภรณ์ (ตุ๊จก) / by Usitara Juntawieng.

โดย Usitara Juntawieng | Payap University. Department of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 U85D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1997หมายเหตุ: Thesis (M.A. (Linguistics))--Payap University, 1997. ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างวจนะในปาฐกถาธรรมของพระครูโสภณ บุญญาภรณ์ (ตุ๊จก).สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | RESUME | ABSTRACT | CONTENTS | GLOSSARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | APPENDIX | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 U85D] (2). Items available for reference: [Call number: 495.91 U85D] (1).