Your search returned 3 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
1. การประเมิณผลการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ของโรงพยาบาลสวนปรุง / โดย สุภาพร พานิชกุล, สุนทรี ศรีโกไสย, ผการัตน์ ถาวรวงศ์

by สุภาพร พานิชกุล | สุนทรี ศรีโกไสย | ผการัตน์ ถาวรวงศ์ | โรงพยาบาลสวนปรุง.

Call number: WY20.5 ส838ก 2544 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง, 2544 Description: 187 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ส838ก 2544] (2).

2. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ = Health impact assessment : HIA / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

by อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก.

Call number: 363.7 อ176ก Call number: W84.41 อ176ก 2555 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Description: 236 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.7 อ176ก] (1), PYULIB-DW [Call number: W84.41 อ176ก 2555] (3).

3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : หลักการและเครื่องมือ / ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร.

by ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร.

Call number: W84.41 ช358ก 2559 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Description: 246 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W84.41 ช358ก 2559] (2).