ผลการค้นหาของคุณมี 111 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A cup of chicken soup for the soul : stories to open the heart and rekindle the spirit / [compiled by] Jack Canfield, Mark Victor Hansen and Barry Spilchuk

โดย Hansen, Mark Victor | Spilchuk, Barry | Canfield, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 158.12 C974 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Deerfield Beach, Fla. : Health Communications, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.12 C974] (1).

2. Condensed chicken soup for the soul / [compiled by] Jack Canfield, Mark Victor Hansen and Patty Hansen

โดย Canfield, Jack | Hansen, Mark Victor | Hansen, Patty.

เลขเรียกหนังสือ: 158.12 C745 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Deerfield Beach, Fla. : Health Communications, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.12 C745] (1).

3. Resources for spiritual formation in theological education / edited by Samuel Amirtham and Robin Pryor.

โดย Amirtham, Samuel | Pryor, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: 268 R434 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : World Council of Churches Programme on Theological Eduction, [1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 268 R434] (1).

4. Alive in Christ : the dynamic process of spiritual formation / Maxie Dunnam

โดย Dunnam, Maxie D.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4876 D923A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, Tenn. : Abingdon Press, 1988, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.4876 D923A] (1).

5. The intersubjectivity of the mystic : a study of Teresa of Avila's Interior castle / Mary Frohlich.

โดย Frohlich, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: 248.482 F928I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Atlanta, Ga. : Scholars Press, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.482 F928I] (1).

6. Purity of heart is to will one thing : spiritual preparation for the office of confession / by Soren Kierkegaard.

โดย Kierkegaard, Soren.

เลขเรียกหนังสือ: 198 K47P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, c1948สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 198 K47P] (1).

7. Le Milieu divin : an essay on the interior life / Pierre Teilhard de Chardin.

โดย De Chardin, Pierre Teilhard.

เลขเรียกหนังสือ: 248 C471L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Collins, 1957, c1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248 C471L] (1).

8. The spiritual life : studies in the science of religion / George A. Coe.

โดย Coe, George Albert.

เลขเรียกหนังสือ: 248 C672S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Fleming H. Revell, c1900สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248 C672S] (1).

9. The spirituality of John Calvin / Lucian Joseph Richard.

โดย Richard, Lucian Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: 230.420924 R512S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Atlanta, Ga. : John Knox Press, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.420924 R512S] (1).

10. Existence under God / Albert Edward Day.

โดย Day, Albert Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 248 D273E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Abingdon Press, c1958สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248 D273E] (1).

11. The Christian lifestyle : reflections on Romans 12-15 / George Wolfgang Forell.

โดย Forell, George Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 227.106 F714C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Fortress Press, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 227.106 F714C] (1).

12. Woman's spirituality : resources for christian development / edited by Joann Wolski Conn

โดย Conn, Joann Wolski.

เลขเรียกหนังสือ: 248.843 W872 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Paulist Press, c1986สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. Practicing the presence : a quest for God / Ralph S. Cushman.

โดย Cushman, Ralph S.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 C986P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York. : The Abingdon Press, c1936สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.4 C986P] (1).

14. Listening to the spirit in the text / Gordon D. Fee

โดย Fee, Gordon D.

เลขเรียกหนังสือ: 230.0415 F291L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. ; Cambridge, U.K. : William B. Eerdmans Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.0415 F291L] (2).

15. The life of the spirit and the life of today / Evelyn Underhill.

โดย Underhill, Evelyn.

เลขเรียกหนังสือ: 248.2 U55L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.2 U55L] (1).

16. A dictionary of religious & spiritual quotations / compiled by Geoffrey Parrinder.

โดย Parrinder, Geoffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 200.3 P261D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Simon & Schuster, c1989สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 200.3 P261D] (1).

17. A dictionary of Christian spirituality / edited by Gordon S. Wakefield.

โดย Wakefield, Gordon S.

เลขเรียกหนังสือ: 248.03 D554 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1983สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 248.03 D554] (2).

18. The bondage breaker / Neil T. Anderson

โดย Anderson, Neil T.

เลขเรียกหนังสือ: 253.5 A548B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Eugene, Or. : Harvest House, c1993สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

19. Nine roads to renewal / Walden Howard.

โดย Howard, Walden.

เลขเรียกหนังสือ: 269 H853N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Waco, Tex. : World Book, 1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 269 H853N] (1).

20. Spiritual exercises / translated by Karl Rahner, Kenneth Baker.

โดย Baker, Kenneth | Rahner, Karl.

เลขเรียกหนังสือ: 248.47 R148S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sheed and Ward, 1973, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.47 R148S] (1).