ผลการค้นหาของคุณมี 405 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Theory and problems of business statistics : with computer applications / by Leonard J. Kazmier

โดย Kazmier, Leonard J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 K23T 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 K23T 1988] (1).

2. Introduction to linear models / George H. Dunteman

โดย Dunteman, George H.

เลขเรียกหนังสือ: 519.53 D927I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly Hills, Calif. : Sage, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.53 D927I] (1).

3. Statistics : the essentials for research / Henry E. Klugh

โดย Klugh, Henry E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 K66S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 K66S] (1).

4. World facts and figures / Victor Showers

โดย Showers, Victor.

เลขเรียกหนังสือ: 910.212 S559W 1989 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1989สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.212 S559W 1989] (1).

5. Thailand import monitor 1991-1992 / compiled and published by Alpha Research Co., Ltd

โดย Alpha Research Co.

เลขเรียกหนังสือ: 382.5025 T364 1991 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Alpha Research, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 382.5025 T364 1991] (1).

6. Minitab handbook for business and economics / Robert B. Miller

โดย Miller, Robert Burnham.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 M649M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : PWS-Kent, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 M649M] (1).

7. Mathematical statistics / John E. Freund

โดย Freund, John E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentic-Hall, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889M] (1).

8. The truth about where you live : an atlas for action on toxins and mortality / Benjamin A. Goldman

โดย Goldman, Benjamin A.

เลขเรียกหนังสือ: 363.1791 G619T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Times/Random House, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.1791 G619T] (1).

9. Statistical analysis for decision making / Morris Hamburg

โดย Hamburg, Morris.

เลขเรียกหนังสือ: 519.502465 H199S 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th edข้อมูลการพิมพ์: San Diego : HBJ, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.502465 H199S 1991] (1).

10. Business statistics / by E.T. Martin and J.R. Firth ;

โดย Martin, E.T | Firth, J. R | Vanhonacker, Wilfried R.

เลขเรียกหนังสือ: 650.072 M379B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Facts On File, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.072 M379B] (1).

11. A course in modern business statistics / Terry Sincich

โดย Sincich, Terry.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S615C ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International edข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Macmillan, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S615C] (1).

12. Elementary statistics / Robert Johnson

โดย Johnson, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 J68E 1984 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : PWS-KENT, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 J68E 1984] (2).

13. Thailand in figures ... / compiled by Alpha Research Co., Ltd.

โดย Alpha Research Co.

เลขเรียกหนังสือ: 315.93 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nonthaburi : Alpha Research, 1990-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 315.93 T364] (21), [Call number: 315.93 T364] (2).

14. Business statistics by example / Terry Sincich

โดย Sincich, Terry.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S615B 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S615B 1992] (1).

15. Business statistics : a decision-making approach / Belva J. Cooley

โดย Cooley, Belva J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 C774B 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: Columbus, Ohio : Merrill, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 C774B 1989] (1).

16. Statistical analysis for decision making / Jeffrey Jarrett, Arthur Kraft

โดย Jarrett, Jeffrey | Kraft, Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 519.502465 J37S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.502465 J37S] (1).

17. Introduction to probability and statistics : principles and applications for engineering and the computing sciences / J.S. Milton, Jesse C. Arnold

โดย Milton, J.S | Arnold, Jesse C.

เลขเรียกหนังสือ: 620.0042 M662I 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., international edข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 620.0042 M662I 1990] (1).

18. Statistical inference / George Casella, Roger L. Berger

โดย Casella, George | Berger, Roger L.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 C337S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Duxbury Press, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 C337S] (1).

19. Population aging : review of national policies and programmes in Asia and the Pacific / Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

โดย Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 E19P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : United Nations, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 E19P] (1).

20. Business statistics : understanding populations and processes / Mario F. Triola, LeRoy A. Franklin

โดย Triola, Mario F | Franklin, LeRoy A.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 T834B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 T834B] (1).