ผลการค้นหาของคุณมี 31 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Starting small, investing smart : what to do with USD5 to USD5000 / Donald R. Nichols

โดย Nichols, Donald R.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 N652S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Homewood, Ill. : Dow Jones-Irwin, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 N652S] (1).

2. Emerging stock markets : a complete investment guide to new markets around the world / Margaret M. Price

โดย Price, Margaret M.

เลขเรียกหนังสือ: 332.673 P946E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.673 P946E] (2).

3. The Irwin business and investment almanac ... / edited by Sumner N. Levine and Caroline Levine

โดย Levine, Sumner N | Levine, Caroline.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 I72 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Burr Ridge, Ill. : Irwin, 1994-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.6 I72] (2).

4. Trading applications of Japanese candlestick charting / Gary S. Wagner and Bradly L. Matheny

โดย Wagner, Gary S | Matheny, Bradley L.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63222 W133T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.63222 W133T] (1).

5. The new finance : the case against efficient markets / Robert A. Haugen

โดย Haugen, Robert A.

เลขเรียกหนังสือ: 332 H371N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332 H371N] (1).

6. All about stocks from the inside out / Esme Faerber

โดย Faerber, Esme.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 F148A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : Probus, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 F148A] (1).

7. How to chart your way to stock market profits / David L. Markstein.

โดย Markstein, David L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3225 M345H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Arco, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3225 M345H] (1).

8. The perfect investment / Lowell Miller.

โดย Miller, Lowell.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 M648P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 M648P] (2).

9. Why stocks go up (and down) : a guide to sound investing / William H. Pike.

โดย Pike, William H.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6322 P636W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Homewood, Ill. : Dow Jones-Irwin, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 P636W] (3).

10. Wall street and the stock markets : a chronology (1644-1971) / Peter Wyckoff.

โดย Wyckoff, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6420973 W977W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelpia : Chilton Book, [1972?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6420973 W977W] (1).

11. Quantitative financial economics : stocks, bonds and foreign exchange / Keith Cuthbertson

โดย Cuthbertson, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 332.6 C988Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester : John Wiley & Sons, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 C988Q] (1).

12. Securities analysis : a personal seminar

โดย New York Institute of Finance.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632 S446 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Paramus, N.J. : New York Institute of Finance, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632 S446] (1).

13. Alternative models for conditional volatility : some evidence from Thailand's stock market / Anya Khanthavit

โดย Anya Khanthavit.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 A637A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, [1998?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642593 A637A] (1).

14. Information structure, trading behavior and stock prices in the Thai market / Anya Khanthavit

โดย Anya Khanthavit.

เลขเรียกหนังสือ: 332.642593 A637I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642593 A637I] (1).

15. Complex dynamical stock prices in Thailand, the U.S., Japan, and Hong Kong : tests and forecasts / by Anya Khanthavit

โดย Anya Khanthavit | Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63222 A637C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.63222 A637C] (1).

16. Fundamentals of the stock market / B. O'Neill Wyss

โดย Wyss, B. O'Neill.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63220973 W995F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.63220973 W995F] (1).

17. The handbook of fixed income securities / Frank J. Fabozzi, editor.

โดย Fabozzi, Frank J.

เลขเรียกหนังสือ: 332.632046 H236 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.632046 H236 2001] (1).

18. Encyclopedia of chart patterns / Thomas N. Bulkowski

โดย Bulkowski, Thomas N.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63222 B934E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.63222 B934E] (1).

19. The encyclopedia of technical market indicators / Robert W. Colby

โดย Colby, Robert W.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63222 C686E 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 332.63222 C686E 2003] (1).

20. Getting started in trading / Sunny J. Harris

โดย Harris, Sunny J.

เลขเรียกหนังสือ: 332.645 H316G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.645 H316G] (1).