ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Village life in Northern India : studies in a Delhi Village / by Oscar Lewis.

โดย Lewis, Oscar.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 L675V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Vintage Books, c1958สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 L675V] (1).

2. Little things / Prajuab Thirabutana.

โดย Prajuab Thirabutana.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 P898L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Fontana, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 P898L] (2).

3. An evaluation of model village development programs in Nothern Thailand implemented by non-government organization : a case study of the Mckean rehabilitation institute villages extension service = การประเมินผลหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างในภาคเหนือของประเทศไทยที่ดำเนินการโดย องค์การพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมของสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ / Nathan Kholl.

โดย Knoll, Nathan | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.1409593 K72E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1997สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1409593 K72E] (3).