Your search returned 3 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. การปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = (e-Government) / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: 351.001 ก469 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2544 Description: 144 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.001 ก469] (12).

2. Being e-Citizen by e-Government โฉมหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อคนไทย / สมชัย อักษรารักษ์ และ อศินา พรวศิน

by สมชัย อักษรารักษ์ | อศินา พรวศิน.

Call number: 352.380285 ส238บ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547 Description: 136 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.380285 ส238บ] (3).

3. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ : สู่ทศวรรษใหม่ของการบริการประชาชนของภาครัฐ / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Call number: 352.380285 ศ812ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546 Description: 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.380285 ศ812ร] (2).