Refine your search

Your search returned 73 results from 145205 records. Subscribe to this search

|
1. หลักการลงทุน / เพชรี ขุมทรัพย์

by เพชรี ขุมทรัพย์.

Call number: 332.6 พ879ห 2537 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม่Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537 Description: 15, 520 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 พ879ห 2537] (3).

2. หุ้นไทย ใครว่าเล่นยาก / บรรณาธิการรวบรวม, มร. มิลเลียนแนร์

by มร. มิลเลียนแนร์.

Call number: 332.642 ห618 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : เหรียญบาท, 2535 Description: 287 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ห618] (1).

3. สารพันปัญหาหุ้น / เสรี ลีลาลัย

by เสรี ลีลาลัย.

Call number: 332.6322 ส929ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : เบี้ยฟ้า, 2537 Description: 283 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ส929ส] (3).

4. เจาะตลาดหุ้น / ธรรมนูญ อานันโทไทย

by ธรรมนูญ อานันโทไทย.

Call number: 332.642 ธ344จ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2537?] Description: 335 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ธ344จ] (1).

5. หุ้นไทย ใครว่าเล่นยาก / บรรณาธิการรวบรวม, มร. มิลเลียนแนร์.

by มิลเลียนแนร์.

Call number: 332.642 ห618 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Publisher: [กรุงเทพฯ] : เหรียญบาท, 2537. Description: 287 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ห618 2537] (1).

6. ตลาดหุ้นในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 332.642 ต199ต 2538 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2538. Description: 85 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ต 2538] (2).

7. หลักการลงทุน / เพชรี ขุมทรัพย์.

by เพชรี ขุมทรัพย์.

Call number: 332.6 พ879ห 2539 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10.Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. Description: 15, 520 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 พ879ห 2539] (3).

8. หลักการลงทุน / เพชรี ขุมทรัพย์.

by เพชรี ขุมทรัพย์.

Call number: 332.6 พ879ห 2540 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11.Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. Description: 15, 526 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 พ879ห 2540] (12).

9. หนึ่งคำถาม หนึ่งความหมาย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 332.6322 ต199ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2540?] Description: 108 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ต199ห] (1).

10. ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 332.642 ต199ต Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540 Description: 120 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ต] (1).

11. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 332.642 ต199ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2541 Description: 117 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ก] (2).

12. ช่องทางการระดมทุนของธุรกิจยุคใหม่ / ผู้จัดการรายสัปดาห์

by ผู้จัดการรายสัปดาห์.

Call number: 658.1522 ผ749ช Material type: book BookDescription: 146 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1522 ผ749ช] (1).

13. ลงทุนแบบมืออาชีพ / บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง จำกัด

by บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง.

Call number: 332.6322 บ226ล Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : แอคมี พริ้นติ้ง, 2534 Description: 181 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 บ226ล] (1).

14. คู่มือการลงทุนในหลักทรัพย์ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม จำกัด

by บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม.

Call number: 332.642 บ226ค 2534 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534 Description: 69 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 บ226ค 2534] (1).

15. อยากอ้วน / จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 332.6322 อ311 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2544 Description: 104 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 อ311] (1).

16. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 332.6 ต199ท 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3.Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545. Description: 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ต199ท 2545] (3).

17. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 332.6 ต199ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2544. Description: 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ต199ท] (2).

18. กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

by เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Call number: 332.642 ท596ก Call number: SET 0002 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1, 3Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546 Description: 130 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ท596ก] (12). Items available for reference: [Call number: SET 0002] (1).

19. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 332.642 ต199ก 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546. Description: 128 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ก 2546] (1).

20. ความมั่งคั่ง ใครบ้างไม่อยากมี / ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์.

Call number: 332.642 ต199ค 2546 Call number: SET 0008 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2546 Description: 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.642 ต199ค 2546] (11). Items available for reference: [Call number: SET 0008 2546] (1).