Your search returned 5 results from 146673 records. Subscribe to this search

|
1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน

by สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Call number: 337.159 ค181 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?] Description: 31, 20 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ค181] (1).

2. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน / คณะนักวิจัย, ชุมพร ปัจจุสานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by ชุมพร ปัจจุสานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 341.754 ก488 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.754 ก488] (2).

3. แผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 / สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

by สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล.

Call number: 337.159 ส232ผ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2553 Description: ก-ญ, 118 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ส232ผ] (2).

4. เศรษฐกิจอาเซียน = The Asean economy / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Call number: 338.959 ว555ศ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556. Description: 214 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.959 ว555ศ] (2).

5. ก้าวใหม่ ประเทศไทยภายใต้ AEC & 7 แนวคิด กูรูเศรษฐกิจไทย / อภิชาติ ศรีสอาด, พัชรี สำโรงเย็น.

by อภิชาติ ศรีสอาด | พัชรี สำโรงเย็น.

Call number: 341.2473 อ252ก Material type: book BookPublisher: สมุทรสาคร : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2556. Description: 303 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.2473 อ252ก] (2).