000 01868nam a2200361 a 4500
001 vtls000130514
003 MTX
008 100917s2534 th a 000 0 tha d
020 _a9747020238
039 9 _a201610052013
_bVLOAD
_c201408011530
_dpiengpen
_c201408011530
_dpiengpen
_c201407211022
_dsirintra
_y201009171032
_zsirintra
060 4 _aWS113
_bฝ211ก 2534
093 _adept61
110 2 _aอนุบาลรักลูก.
_bฝ่ายวิชาการ
_9151299
245 1 0 _aเกมสร้างสรรค์ และพัฒนาเด็กวัยอนุบาล :
_bเรียนรู้ชัดจากการฟัง
_c/ ฝ่ายวิชาการอนุบาลรักลูก ; เก้ามกรา, แปลและเรียบเรียง
246 1 4 _iชื่อเรื่องบนปก:
_aเรียนรู้ชัดจากการฟัง
260 _aกรุงเทพฯ :
_bแปลนพับลิชชิ่ง,
_c2534
300 _a119 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a2
490 1 _aโครงการหนังสือเล่ม ;
_vอันดับที่ 64
490 1 _aชุดการศึกษาอนุบาล
650 2 _aChild development.
_9186247
650 2 _aChild rearing.
_9186171
650 4 _aการพัฒนาเด็ก
_9143697
650 4 _aจิตวิทยาเด็ก.
_9186929
700 0 _aเก้ามกรา
_9151300
830 _aโครงการหนังสือเล่ม ;
_vอันดับที่ 64
_9187120
830 _aชุดการศึกษาอนุบาล
_9151301
850 _aมพย-DW
942 _c1
942 _c1
950 _a1900011603 (ล. 3) (5202)
950 _a1900011604 (ล. 3) (5203)
999 _c114633
_d114633