000 03076nam a2200337 a 4500
001 vtls000156440
003 MTX
008 160831s2559 th dab 000 0 tha d
039 9 _a201610052228
_bVLOAD
_c201609150906
_dnapat
_y201608311342
_zpailin
093 _adept55
099 _aHH-2558
_bก384ร
_eสพ. 6
100 0 _aกัญญารัตน์ ฝั้นใจ.
_9180321
245 1 0 _aรายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การศึกษาวิธีการบริการอาหารภายในห้องอาหาร Chaam ของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม อนันตราเวเคชั่นคลับไม้ข้าวภูเก็ต
_c/ โดย กัญญารัตน์ ฝั้นใจ.
246 3 0 _aการศึกษาวิธีการบริการอาหารภายในห้องอาหาร Chaam ของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม อนันตราเวเคชั่นคลับไม้ข้าวภูเก็ต.
246 1 8 _iชื่อเรื่องจากสัน:
_aรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การศึกษาวิธีการบริการอาหารภายในห้องอาหาร Chaam ของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ภายในสถานประกอบการคือ โรงแรม อนันตราเวเคชั่นคลับไม้ขาวภูเก็ต.
260 _aเชียงใหม่ :
_bสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ,
_c2559.
300 _aก-ซ, 67 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.
303 _a2
500 _aมี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
_xสหกิจศึกษา
_9178832
710 2 _9195695
_aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
850 _aมพย
942 _c7
942 _c2
942 _c2
942 _c7
950 _a1050038042
950 _a1050038043
950 _a1790005060 (CD-ROM)
950 _a1790005061 (CD-ROM)
999 _c140106
_d140106