000 02567nam a2200337 a 4500
001 vtls000158165
003 MTX
008 170817s2560 th dab 000 0 tha d
039 9 _a201708241421
_bnapat
_c201708171553
_dpailin
_y201708171525
_zpailin
093 _adept55
099 _aHH-2559
_bจ623ร
_eสพ. 6
100 0 _aจุฑาทิพย์ สุตาต๊ะ
_9182035
245 1 0 _aรายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของแผนกครัว Bakery ภายในสถานประกอบการ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท =
_bRatiLanna Riverside Spa Resort
_c/ โดย จุฑาทิพย์ สุตาต๊ะ.
246 3 0 _aการศึกษาการปฏิบัติงานของแผนกครัว Bakery ภายในสถานประกอบการ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท
246 1 8 _iชื่อเรื่องจากสัน:
_aรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : เรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานของแผนกครัว Bakery ภายในสถานประกอบการ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท
260 _aเชียงใหม่ :
_bสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ,
_c2560.
300 _aก-ด, 94 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.
303 _a2
500 _aมี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
_xสหกิจศึกษา
_9178832
710 2 _9195695
_aมหาวิทยาลัยพายัพ.
_bสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
850 _aมพย
942 _c7
942 _c2
942 _c2
942 _c7
950 _a1050038948
950 _a1050038949
950 _a1790005252 (CD-ROM)
950 _a1790005253 (CD-ROM)
999 _c141825
_d141825