000 02271nam a2200313 a 4500
001 vtls000158457
003 MTX
008 170921s2560 th da 000 0 tha d
039 9 _a201710190803
_bnapat
_c201709211247
_dpailin
_c201709211242
_dpailin
_c201709211234
_dpailin
_y201709210847
_zpailin
093 _adept57
099 _aSET
_b2041
100 0 _aอัจฉรากร ศรีสุโข
_9182285
245 0 0 _aคู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม =
_bInvestor's practice guide
_c/ ผู้แต่ง, อัจฉรากร ศรีสุโข, ชนิตา อุ่นสอาด, กฤติยา สุทธิชื่น.
246 3 1 _aInvestor's practice guide
260 _aกรุงเทพฯ :
_bฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
_c2560.
303 _a1
505 0 _aกองทุนรวม...ทางเลือกการลงทุนสำหรับมือใหม่ -- NAV...ภาพสะท้อนการดำเนินงานกองทุนรวม -- เริ่มต้นลงทุนแบบ Step by step -- DIY พอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเองได้ง่ายนิดเดียว -- ลงทุนกองทุนรวมอย่างมีภูมิคุ้มกัน.
518 _aY60 M10 BKT
650 4 _aกองทุนรวม
_97368
650 4 _93634
_aการลงทุน
700 0 _aชนิตา อุ่นสอาด
_9182286
700 0 _aกฤติยา สุทธิชื่น
_9182287
710 2 _9161903
_aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
_bศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.
_bฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
950 _a1050039147
950 _a1050039148
999 _c142117
_d142117