000 02656nam a2200301 a 4500
001 vtls000159002
003 MTX
008 180110s2560 th ab 000 0 tha d
020 _a9789749936405
039 9 _a201803160811
_bnapat
_c201803141038
_dpailin
_y201801101552
_zwittawat_n
082 0 4 _a307.72
_bว394
093 _adept41
245 0 0 _aวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ
_c/ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ปรีชา อุยตระกูล, บรรณาธิการ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสร้างสรรค์,
_c2560.
300 _a391 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนภูมิ.
303 _a1
500 _aรวมบทความและคำอภิปรายจากการสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรม Fortune River View อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559.
505 0 _a"นาคาคติ" อีสานลุ่มแม่น้ำโขงร่วมสมัย -- สังคมและวัฒนธรรมล้านช้าง -- พระธาตุพนม...มณฑลมันดาลา -- ป่าแห่งจิตวิญญาณ: มรดกทางนิเวศและวัฒนธรรมของกลุ่มชนพื้นเมืองบนแผ่นดินอีสานตอนบน -- เศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ: พัฒนาการจากสมัยเก่าถึงสมัยปัจจุบัน -- บทถอดเทปการสัมมนาทางวิชาการ "วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ".
518 _aY61 M03 BKT
650 4 _aชุมชน
_xแง่สังคม
_zไทย (ภาคตะวันเฉียงเหนือ)
_9182897
650 4 _aชุมชน
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย (ภาคตะวันเฉียงเหนือ)
_9182898
651 4 _aไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
_xความเป็นอยู่และประเพณี
_912297
700 0 _aปรีชา อุยตระกูล
_9527
700 0 _aฉัตรทิพย์ นาถสุภา
_9202
850 _aมพย
942 _c1
950 _a1000189145
999 _c142661
_d142661