000 03137nam a2200265 4500
999 _c146808
_d146808
008 180925s2525 th ad 001 0 tha d
060 4 _aQV55
_bค695 2525
093 _adept61
245 0 0 _aคู่มือการใช้ยา.
_nเล่ม 1,
_pการใช้ยาทั่วไป
_c/ บรรณาธิการ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, กำพล ศรีวัฒนกุล, ลือธวุฒิ บานเย็น.
246 3 0 _aการใช้ยาทั่วไป
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์บริการหนังสือ-ข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข,
_c2525.
300 _a370 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนภูมิ.
303 _a1
505 0 _aความรู้ทั่วไป -- ข้อน่ารู้ -- ปฏิกิริยาต่อกันของยา -- ยาปฏิชีวนะและยาซัลฟา -- ยาที่ใช้รักษาโรคที่เกิดจากพยาธิ -- ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ -- ยากระตุ้นระบบประสาทกลาง -- ยารักษาอาการซึมเศร้า -- ยาระงับประสาท และยานอนหลับ -- ยารักษาโรคลมชัก -- ยาสงบประสาทและยารักษาโรคคลุ้มคลั่ง -- ยาชาเฉพาะที่ -- ยาระงับปวด-ลดไข้ -- ยาแก้แพ้ (แอนตี้อีสตามีน) -- ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ -- ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร -- ไวตามินและแร่ธาตุ -- ยาพวกกลูโคคอร์ติคอยด์ฮอร์โมน -- ยาที่เกี่ยวกับเลือด -- ยาลดความดันเลือด -- ยาหัวใจ -- ยาต้านการอักเสบ -- ยาขับปัสสาวะ -- ยาที่ใช้ในทางผิวหนัง -- ยาที่ใช้สำหรับโรคเบาหวาน -- สารทำลายพิษ -- สมุนไพร -- การใช้ยาในโรคและอาการบางชนิด.
650 2 _96359
_aDrugs
_xHandbooks
650 2 _931531
_aDrug utilization
_xHandbooks
650 4 _aยา
_xคู่มือ
_9201801
650 4 _99785
_aการใช้ยา
_xคู่มือ
700 0 _9104
_aสุรเกียรติ อาชานานุภาพ
700 0 _931532
_aกำพล ศรีวัฒนกุล
700 0 _aลือธวุฒิ บานเย็น
_9198915
850 _aมพย-DW
942 _2ddc
_c1
950 _a1900013140 (2160)