000 01790nam a2200277 a 4500
999 _c146882
_d146882
008 180925s2562 th a 001 0 tha d
020 _a9786165654012
060 4 _aWB200
_bก491 2562
093 _adept61
245 0 0 _aการประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล :
_bการตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination
_c/ โดย ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ ... [และคนอื่นๆ].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bพิมพ์ดีการพิมพ์,
_c2562.
300 _a259 หน้า :
_bภาพประกอบ.
303 _a4
505 0 _aการตรวจร่างกายทั่วไป -- ระบบผิวหนัง -- ศรีษะ ใบหน้า ตา หู คอ จมูก และคอ -- ทรวงอกและปอด -- หัวใจและหลอดเลือด -- เต้านมและต่อมน้ำเหลืองบริเวณเต้านมและรักแร้ -- ช่องท้อง -- ระบบประสาท -- กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ -- การบันทึกรายงานการประเมินภาวะสุขภาพ.
518 _aY63M03BKTDW
650 2 _9190242
_aPhysical examination
650 2 _9190291
_aDiagnosis
650 4 _96934
_aการตรวจร่างกาย
700 0 _aภาสกร เนตรทิพย์วัลย์
_9198970
850 _aมพย-DW
942 _2NLM
_c1
950 _a1900045272
950 _a1900045273
950 _a1900045274
950 _a1900045275