000 01339nam a2200445 a 4500
001 vtls000017083
003 MTX
008 380620s2525 th 000 0 tha d
035 _a0017-80060
039 9 _a201610051134
_bVLOAD
_c201411161142
_dnapat
_c201407291607
_dsirintra
_c201308221024
_dVLOAD
_y200305310633
_zVLOAD
082 0 4 _a658
_bส274ก
093 _a600
_b51
100 0 _aสมยศ นาวีการ.
_927521
245 1 0 _aการบริหารแบบมีส่วนร่วม =
_bParticipative management
_c/ สมยศ นาวีการ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2525.
300 _a231 หน้า.
303 _a9
650 4 _aการจัดการ
_9186786
650 4 _aการบริหารงานบุคคล
_93611
850 _aมพย
850 _aมพย-DW
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a10723
950 _a10724
950 _a10725
950 _a30487
950 _a18865
950 _a10726
950 _a1900019582 (4148)
950 _a1900019580 (4149)
950 _a1900019581 (4150)
999 _c14805
_d14805