000 01280nam a2200373 4500
001 vtls000017471
003 MTX
008 950904s2532 THA 00 k thabd
020 _a9745090085
035 _a0018-19160
039 9 _a201810021519
_bstaff
_c201610051136
_dVLOAD
_c201308221026
_dVLOAD
_c201201031339
_dVLOAD
_y200305310637
_zVLOAD
082 0 4 _a658.409
_bช565บ
093 _a600
_b51
100 0 0 _aชินน์, จอร์จ.
_937469
245 1 0 _aบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ =
_lLeadership development
_c/ ของ จอร์จ ชินน์ ;
_dเรียบเรียงโดย นพดล เวชสวัสดิ์
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 _aกรุงเทพฯ :
_bซีเอ็ดยูเคชั่น,
_c[2532?]
300 _a372 หน้า
303 _a5
650 4 _9186816
_aผู้นำ
650 4 _9187034
_aบุคลิกภาพ
700 0 _aนพดล เวชสวัสดิ์.
_9379
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a31232
950 _a31233
950 _a31234
950 _a34060
950 _a34059
999 _c15190
_d15190