000 01662nam a2200349 a 4500
001 vtls000040894
003 MTX
008 970227s2538 th 0000 tha d
020 _a9747949016
035 _a0042-44560
039 9 _a201610051307
_bVLOAD
_c201308221103
_dVLOAD
_c201201061808
_dVLOAD
_c201005042130
_dVLOAD
_y200305311043
_zVLOAD
082 0 4 _a658.1552
_bฮ451ค 2538
093 _a600
_b56
100 1 _aฮิบิ, โซเฮ.
_925125
245 1 0 _aคู่มือปฏิบัติการลดต้นทุนในสถานประกอบการ
_c/ ผู้เขียน, โซเฮ ฮิบิ ; คณะผู้แปล, พลชัย ลิมวิภูวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 5
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น),
_c2538.
300 _a300 หน้า
303 _a3
500 _aหนังสือที่ได้รับรางวัลจากสมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศญี่ปุ่น.
650 4 _aการควบคุมต้นทุนการผลิต
_98704
650 4 _93579
_aการจัดการธุรกิจ
650 4 _9186860
_aต้นทุนการผลิต
700 0 _aพลชัย ลิมวิภูวัฒน์.
_925128
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a58296
950 _a62115
950 _a62116
999 _c35932
_d35932