000 01005 am a2200277 a 4500
001 vtls000043489
003 MTX
008 970619s2539 th 000 0 tha d
020 _a9746331361
035 _a0045-08160
039 9 _a201610051316
_bVLOAD
_c201308261117
_dVLOAD
_c201201062003
_dVLOAD
_c201005032335
_dVLOAD
_y200305311112
_zVLOAD
082 0 4 _a330.1
_bฉ233ล 2539
093 _a300
_b31
100 0 _aฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
_9202
245 1 0 _aลัทธิเศรษฐกิจการเมือง
_c/ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2539.
300 _a347 หน้า.
303 _a2
650 4 _aเศรษฐศาสตร์การเมือง
_94582
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
950 _a58783
950 _a58784
999 _c38132
_d38132