000 01178nam a2200277 4500
001 vtls000048326
003 MTX
008 980331s2539 tha 0000 tha d
020 _a9748482774
035 _a0050-08960
039 9 _a201610051337
_bVLOAD
_c201308261146
_dVLOAD
_c201201070123
_dVLOAD
_c201005042215
_dVLOAD
_y200305311219
_zVLOAD
082 0 4 _a158.1
_bค336ห
093 _adept42
100 1 _aคาร์เนกี, เดล.
_9148
245 1 0 _aหยุดวิตกกังวล และอยู่อย่างมีความสุข =
_bHow to stop worrying and start living
_c/ เดล คาร์เนกี้, เขียน ; ศิระ โอภาสพงษ์, แปล
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 _aกรุงเทพฯ :
_bคู่แข่งบุ๊คส์,
_c2539
300 _a636 หน้า
303 _a1
650 4 _93661
_aจิตวิทยาประยุกต์
650 4 _93637
_aการดำเนินชีวิต
700 0 _aศิระ โอภาสพงษ์.
_947884
850 _aมพย
942 _c1
950 _a58230
999 _c42068
_d42068