000 00759nam a2200229 a 4500
001 vtls000048354
003 MTX
008 980401s2541 th 0000 tha d
020 _a9747801175
035 _a0050-12560
039 9 _a201610051337
_bVLOAD
_c201308261146
_dVLOAD
_c201201070125
_dVLOAD
_c201004301653
_dVLOAD
_y200305311219
_zVLOAD
082 0 4 _a495.6834
_bพ842
093 _adept14
245 0 0 _aพูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
260 _aกรุงเทพฯ :
_bทฤษฎี,
_c[2541?]
300 _a139 หน้า
303 _a1
650 4 _aภาษาญี่ปุ่น
_xบทสนทนาและวลี.
_9186785
850 _aมพย
942 _c1
950 _a64078
999 _c42095
_d42095