000 01080 am a2200265 4500
001 vtls000048469
003 MTX
008 980407s2539 thaa 0000 tha d
020 _a9748969711
035 _a0050-24360
039 9 _a201610051338
_bVLOAD
_c201308261147
_dVLOAD
_c201201070133
_dVLOAD
_c201005012232
_dVLOAD
_y200305311220
_zVLOAD
082 0 4 _a641.5
_bค695
_eอ.
093 _adept55
245 0 0 _aคู่มือคู่ครัว :
_bอาหารไทย.
_nเล่ม 1 = Thai culinary
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์,
_c2539
300 _a166 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a1
650 4 _aการปรุงอาหาร.
_9186996
650 4 _aอาหารไทย.
_9187182
650 4 _aขนม.
_9201310
850 _aมพย
942 _c3
950 _a59025
999 _c42206
_d42206