000 01185nam a2200277 a 4500
001 vtls000049200
003 MTX
008 980626s2540 th 0000 tha d
020 _a9747703688
035 _a0050-99460
039 9 _a201610051341
_bVLOAD
_c201308261151
_dVLOAD
_c201201070216
_dVLOAD
_c201004301656
_dVLOAD
_y200305311228
_zVLOAD
082 _a658.4
_bจ482ถ
093 _adept56
100 0 _aจินตนา บุญบงการ.
_926267
245 1 0 _aเถ้าแก่รุ่นใหม่ :
_bหนทางเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพของคนหนุ่มสาว
_c/ เรียบเรียงโดย จินตนา บุญบงการ
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bข้าวฟ่าง,
_c2540
300 _a133 หน้า
303 _a2
650 4 _99502
_aความสำเร็จทางธุรกิจ
650 4 _93579
_aการจัดการธุรกิจ
850 _aมพย
942 _c1
950 _a64156 (หาย'43-46)
950 _a64157
999 _c42909
_d42909