000 01818nam a2200325 4500
001 vtls000004689
003 MTX
008 300735s2534 THA 10 k thabu
020 _a9745869643
035 _a0004-88860
039 9 _a201810020817
_bstaff
_c201610051034
_dVLOAD
_c201308231145
_dVLOAD
_c201112281257
_dVLOAD
_y200305310425
_zVLOAD
082 0 4 _a363.44
_bม246อ
093 _a300
_b41
110 2 0 _926246
_aมหาวิทยาลัยมหิดล.
_bสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
245 _aเอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ NIC เขตปลอดโสเภณี
_c/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
260 0 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสถาบัน,
_c2534
300 _aก-ง, 148 หน้า
303 _a2
490 1 _aเอกสารทางวิชาการ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ;
_vหมายเลข 148
500 _aพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสถาบันฯ
650 0 _aโสเภณี
_zไทย.
_926247
650 0 _aโรคเอดส์
_zไทย.
_926248
740 _aNIC เขตปลอดโสเภณี
830 _aเอกสารทางวิชาการ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ;
_vหมายเลข 148
_926249
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
950 _a39448
950 _a39449
999 _c4560
_d4560