000 01458nam a2200433 4500
001 vtls000004717
003 MTX
008 030835s2534 THA 00 k thabu
020 _a9745092223
035 _a0004-91760
039 9 _a201810020826
_bstaff
_c201610051034
_dVLOAD
_c201308231145
_dVLOAD
_c201112281258
_dVLOAD
_y200305310425
_zVLOAD
082 0 4 _a651.53
_bด983ท
093 _a600
_b53
100 1 0 _aไดมอนด์, ซูซาน.
_926303
245 _aเทคนิคการจัดระบบเอกสาร =
_lRecords management a practical guide
_c/ ของ ซูซาน ไดมอนด์ ;
_dเรียบเรียงโดย ประภาวดี สืบสนธิ์
260 0 _aกรุงเทพฯ :
_bซีเอ็ดยูเคชั่น,
_c2534
300 _a224 หน้า
303 _a8
650 0 _aระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
_93630
650 0 _9187598
_aการจัดเก็บเอกสาร
700 0 _aประมวญ ดิคคินสัน
_9161
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a39672
950 _a39674
950 _a46946
950 _a39673
950 _a48232
950 _a48231
950 _a46947
950 _a46948
999 _c4588
_d4588