000 01396nam a2200469 4500
001 vtls000004920
003 MTX
008 220935s2535 THA 00 k thabu
020 _a9745797901
035 _a0005-12760
039 9 _a201810020846
_bstaff
_c201610051035
_dVLOAD
_c201308231146
_dVLOAD
_c201112281307
_dVLOAD
_y200305310427
_zVLOAD
082 0 4 _a657.042
_bช741ห 2535
093 _a600
_b54
100 1 0 _aเชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์.
_926601
245 _aหลักการบัญชีขั้นต้น 1 =
_lAccounting principles I
_c/ เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2
260 0 _aกรุงเทพฯ :
_bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2535
300 _a389 หน้า
303 _a10
650 0 _99653
_aภาษีมูลค่าเพิ่ม
650 0 _9186875
_aการบัญชี
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a41332
950 _a41335
950 _a41334
950 _a41336
950 _a41333
950 _a41662
950 _a41661
950 _a41660
950 _a41658
950 _a41659
999 _c4751
_d4751