000 01272nam a2200265 4500
001 vtls000005152
003 MTX
008 080336s2535 tha l 000 k tha d
035 _a0005-37160
039 9 _a201610051036
_bVLOAD
_c201308231147
_dVLOAD
_c201112281316
_dVLOAD
_c201112271413
_dVLOAD
_y200305310429
_zVLOAD
082 0 4 _a346.0922
_bพ371
_eอ.
093 _a300
_b44
245 0 0 _aพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
_c/ รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสูตรไพศาล,
_c2535
300 _aก-ข, 102 หน้า
303 _a2
650 4 _aตลาดหลักทรัพย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_93807
650 4 _9187141
_aหลักทรัพย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
710 2 _aสำนักพิมพ์สูตรไพศาล.
_bฝ่ายวิชาการ.
_91389
850 _aมพย
942 _c3
942 _c3
950 _a41193
950 _a41194
999 _c4973
_d4973