000 01076nam a2200289 4500
001 vtls000005178
003 MTX
008 080336s2534 THA 00 k thabu
020 _a9748863387
035 _a0005-39860
039 9 _a201810020938
_bstaff
_c201610051037
_dVLOAD
_c201308231147
_dVLOAD
_c201112281317
_dVLOAD
_y200305310430
_zVLOAD
082 0 4 _a343.052
_bพ441ก
093 _a300
_b44
100 1 0 _aพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.
_925778
245 _aการเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
_c/ พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 0 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2534
300 _a68 หน้า
303 _a2
650 0 _aอสังหาริมทรัพย์.
_9187144
650 0 _aภาษีเงินได้
_9186807
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
950 _a39930
950 _a39931
999 _c4992
_d4992