000 01218nam a2200301 4500
001 vtls000005356
003 MTX
008 290736s2533 tha 0000 tha d
020 _a9745091294
035 _a0005-58360
039 9 _a201610051037
_bVLOAD
_c201308231148
_dVLOAD
_c201112281324
_dVLOAD
_c201112271422
_dVLOAD
_y200305310432
_zVLOAD
082 0 4 _a005.262
_bฮ932ก
093 _a000
_b73
100 1 _aโฮมส์, บี. เจ.
_927287
245 1 0 _aการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก =
_bA complete text on BASIC programming
_c/ ของ บี.เจ. โฮมส์, เรียบเรียงโดย อำนวย แสงโนรี
260 _aกรุงเทพฯ :
_bซีเอ็ดยูเคชั่น,
_c2533
300 _a214 หน้า
303 _a3
650 4 _aเบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
_924638
650 4 _99572
_aการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
700 0 _aอำนวย แสงโนรี.
_927288
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
950 _a41796
950 _a41797
950 _a60429
999 _c5148
_d5148