000 01149nam a2200337 a 4500
001 vtls000059295
003 MTX
008 000218s2542 th 000 0 tha d
020 _a9743311831
035 _a0061-32460
039 9 _a201610051428
_bVLOAD
_c201201100212
_dVLOAD
_c201005042324
_dVLOAD
_y200305311429
_zVLOAD
082 0 4 _a302.2
_bอ372ก 2542
093 _adept43
100 0 _aอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.
_926212
245 1 0 _aการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
_c/ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2
260 _aกรุงเทพฯ :
_bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2542
300 _a404 หน้า
303 _a4
650 4 _9186865
_aการสื่อสาร
650 4 _93613
_aการจูงใจ (จิตวิทยา)
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a71638
950 _a71639
950 _a72575
950 _a72576
999 _c52370
_d52370