000 01184nam a2200349 a 4500
001 vtls000060306
003 MTX
008 000526s2542 th a 000 0tha d
020 _a9747427362
035 _a0062-34460
039 9 _a201610051434
_bVLOAD
_c201201100307
_dVLOAD
_c201005022159
_dVLOAD
_y200305311445
_zVLOAD
082 0 4 _a651.3
_bส152ท
093 _adept53
100 0 _aสง่า ชีรนรวนิชย์.
_940683
245 1 0 _aเทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน
_c/ เรียบเรียงโดย สง่า ชีรนรวนิชย์
260 _aกรุงเทพฯ :
_bฟิสิกส์เซ็นเตอร์,
_c2542
300 _a170 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a5
650 4 _aการจัดการสำนักงาน.
_93961
650 4 _93735
_aการสื่อสารในองค์การ
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a72222
950 _a72223
950 _a72310
950 _a72311
950 _a72312
999 _c53231
_d53231