000 01227nam a2200361 a 4500
001 vtls000062496
003 MTX
008 000726s2541 th d 001 0 tha d
020 _a9746610716
035 _a0064-54260
039 9 _a201610051443
_bVLOAD
_c201308221201
_dVLOAD
_c201201101906
_dVLOAD
_c201005041226
_dVLOAD
_y200305311514
_zVLOAD
060 4 _aWY100
_bก218 2541
093 _adept61
245 0 0 _aกระบวนการพยาบาล
_c/ ฟาริดา อิบราฮิม, บรรณาธิการ
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโครงการพัฒนาตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
_c2541
300 _a350 หน้า :
_bแผนภูมิ
303 _a5
650 2 _aNursing
_9190102
650 2 _aNursing process
_95943
700 0 _aฟาริดา อิบราฮิม.
_931372
850 _aมพย-DW
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _aN08070
950 _aN08071
950 _a119255
950 _a119256
950 _a119257
999 _c55098
_d55098