000 01796nam a2200385 a 4500
001 vtls000062977
003 MTX
008 000823s2543 th a 000 0 tha d
020 _a9746573055
035 _a0065-02960
039 9 _a201610051446
_bVLOAD
_c201308221203
_dVLOAD
_c201201101932
_dVLOAD
_c201005022213
_dVLOAD
_y200305311522
_zVLOAD
082 0 4 _a613.2
_bว394
093 _adept41
245 0 0 _aวัฒนธรรมการกินของคนเมือง :
_bน้ำพริกและผักพื้นบ้านล้านนา
_c/ บรรณาธิการ, ฉลาดชาย รมิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ]
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 _aเชียงใหม่ :
_bศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
_c2543
300 _aก-ค, 23, 265 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a4
650 4 _aอาหารไทย (ภาคเหนือ)
_9189364
650 4 _aน้ำพริก.
_9190045
650 4 _aการปรุงอาหาร.
_9186996
650 4 _967512
_aสมุนไพร
_zไทย (ภาคเหนือ)
700 0 _aฉลาดชาย รมิตานนท์.
_933113
850 _aมพย
852 _aNTICBKTH
856 7 _u/cgi-bin/getdoc?book/bkt000329.pdf
_2http
_nสารบัญ
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a73353
950 _a73354
950 _a73355
950 _aบ14888
999 _c55553
_d55553