000 01294nam a2200325 a 4500
001 vtls000064159
003 MTX
008 001103s2543 th a 001 0 tha d
020 _a9746781812
035 _a0066-23460
039 9 _a201610051452
_bVLOAD
_c201308221209
_dVLOAD
_c201201102029
_dVLOAD
_c201005041236
_dVLOAD
_y200305311538
_zVLOAD
082 0 4 _a572
_bต367 2543
093 _adept74
245 0 0 _aตำราชีวเคมี
_c/ พจน์ ศรีบุญลือ, โสพิศ วงศ์คำ, พัชรี บุญศิริ, บรรณาธิการ
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 3
260 _aขอนแก่น :
_bภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
_c2543
300 _a576, 25 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a2
650 4 _aชีวเคมี.
_9187453
650 4 _aชีวโมเลกุล.
_95559
700 0 _aพจน์ ศรีบุญลือ.
_986417
700 0 _aโสพิศ วงศ์คำ.
_986418
700 0 _aพัชรี บุญศิริ.
_986419
850 _aมพย
850 _aมพย-DW
942 _c1
942 _c1
950 _a74129
950 _aK07407
999 _c56630
_d56630