000 01193nam a2200301 a 4500
001 vtls000065139
003 MTX
008 010207s2540 th 000 0 tha
020 _a9747117142
035 _a0067-23060
039 9 _a201610051457
_bVLOAD
_c201308221214
_dVLOAD
_c201201102129
_dVLOAD
_c201004301811
_dVLOAD
_y200305311553
_zVLOAD
082 0 4 _a658.311
_bภ545ส
093 _adept51
100 0 _aภิรมย์ พุทธรัตน์.
_931272
245 1 0 _aสมัครงานและสัมภาษณ์
_c/ โดย ภิรมย์ พุทธรัตน์
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสุขภาพใจ,
_c2540
300 _a176 หน้า
303 _a2
500 _aชื่อเรื่องจากสัน: สมัครและสัมภาษณ์งาน
650 4 _aการสมัครงาน.
_924898
650 4 _9187021
_aการสัมภาษณ์
740 0 _aสมัครและสัมภาษณ์งาน
850 _aมพย
942 _c1
950 _a74864 (หาย'43-46)
950 _a74865
999 _c57521
_d57521