000 01113nam a2200361 a 4500
001 vtls000006390
003 MTX
008 020537s2535 th 000 0 tha d
020 _a9748555976
035 _a0006-68460
039 9 _a201610051043
_bVLOAD
_c201308231154
_dVLOAD
_c201112281406
_dVLOAD
_c201112271508
_dVLOAD
_y200305310442
_zVLOAD
082 0 4 _a658.4
_bก676ท 2535
093 _a600
_b51
100 0 _aกิติ ตยัคคานนท์.
_928511
245 1 0 _aเทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ
_c/ โดย กิติ ตยัคคานนท์
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 9
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบัตเตอร์ฟลาย,
_c2535
300 _a237 หน้า
303 _a5
650 4 _aการบริหาร
_9187132
650 4 _9186816
_aผู้นำ
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a46877
950 _a46878
950 _a46879
950 _a46881
950 _a46880
999 _c6050
_d6050