000 01472nam a2200325 a 4500
001 vtls000006403
003 MTX
008 020537s2535 th a 00 0 thabd
035 _a0006-69760
039 9 _a201610051043
_bVLOAD
_c201308231154
_dVLOAD
_c201112281407
_dVLOAD
_c201112271509
_dVLOAD
_y200305310442
_zVLOAD
082 0 4 _a658.8
_bม246ก 2535
093 _a600
_b52
110 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.
_bศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน.
_928523
245 1 0 _aกรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย :
_bการตลาด
_c/ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bศูนย์,
_c2535
300 _a372 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a5
650 4 _9186796
_aการตลาด
650 4 _93579
_aการจัดการธุรกิจ
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a47693
950 _a47694
950 _a47695
950 _a47697 (หายใช้เงิน '38-39)
950 _a47696
999 _c6063
_d6063