000 01205nam a2200277 a 4500
001 vtls000074528
003 MTX
008 020726s2545 th ab 001 0 tha d
020 _a9748212769
035 _a0076-94560
039 9 _a201610051540
_bVLOAD
_c201308261215
_dVLOAD
_c201201252038
_dVLOAD
_c201201182045
_dVLOAD
_y200305311808
_zVLOAD
082 0 4 _a915.93
_bน739น
_eสพ.3
093 _adept55
100 0 _aนุศจี ทวีวงศ์.
_996932
245 1 0 _aนนทบุรี
_c/ ผู้เขียนและถ่ายภาพ, นุศจี ทวีวงศ์
260 _aกรุงเทพฯ :
_b\ สารคดี,
_c[2545?]
300 _a145 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่
303 _a1
490 1 _aหนังสือชุดนายรอบรู้ นักเดินทาง
518 _aY45 M08 D55
651 4 _aนนทบุรี
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
_97392
830 _aหนังสือชุดนายรอบรู้ นักเดินทาง
_996898
850 _aมพย
942 _c2
950 _a1000124724
999 _c65419
_d65419