000 01692nam a2200433 a 4500
001 vtls000082968
003 MTX
008 030918s2543 th 000 0 tha d
020 _a9742990603
039 9 _a201610051618
_bVLOAD
_c201308221259
_dVLOAD
_c201201301914
_dVLOAD
_c201201261930
_dVLOAD
_y200309181512
_zpailin
082 0 4 _a613
_bส181ฝ 2543
093 _adept00
110 2 _aสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
_968630
245 1 0 _aฝ่าวิกฤตสุขภาพ
_c/ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบัน,
_c2543
300 _a162 หน้า
303 _a6
490 1 _aหนังสือชุด สุขภาพคนไทย ปี พ.ศ. 2543
518 _aY46 M09 D00
650 4 _aสาธารณสุข
_zไทย.
_9188270
650 4 _9104929
_aระบบสุขภาพ
_zไทย
710 2 _aสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
_9104930
830 _aหนังสือชุด สุขภาพคนไทย ปี พ.ศ. 2543
_9104931
850 _aมพย
850 _aมพย-DW
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a1050006290
950 _a1950000980
950 _a1950000981
950 _a1050011746
950 _a1050011747
950 _a1050011748
999 _c72412
_d72412