000 00929nam a2200253 a 4500
001 vtls000083890
003 MTX
008 040106s2546 th 000 0 tha d
020 _a9742130094
039 9 _a201610051622
_bVLOAD
_c201308221303
_dVLOAD
_c201201301956
_dVLOAD
_c201201262019
_dVLOAD
_y200401061459
_zpailin
082 0 4 _a001.422
_bย351ส
093 _adept72
100 0 _aยุทธ ไกยวรรณ์
_9106016
245 1 0 _aสถิติเพื่อการวิจัย =
_bStatistics for research
_c/ ยุทธ ไกยวรรณ์
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,
_c2546
300 _a376 หน้า
303 _a1
518 _aY47 M01 D72
650 4 _aสถิติวิเคราะห์.
_93944
650 4 _9187157
_aวิจัย
850 _aมพย
942 _c1
950 _a1000131920
999 _c73227
_d73227