000 00961nam a2200253 a 4500
001 vtls000084159
003 MTX
008 040115s2545 th a 000 0 tha d
020 _a9749052676
039 9 _a201610051624
_bVLOAD
_c201308221305
_dVLOAD
_c201201302009
_dVLOAD
_c201201262035
_dVLOAD
_y200401151106
_zsirintra
082 0 4 _a398.2
_bน597 2545
093 _adept13
245 0 0 _aนิทานพื้นบ้านเยอรมัน
_c/ อำภา โอตระกูล, แปล
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bเรือนปัญญา,
_c2545
300 _a130 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a1
518 _aY47 M01 D13
650 4 _aนิทานพื้นเมือง
_zเยอรมนี.
_925531
700 0 _aอำภา โอตระกูล.
_925532
850 _aมพย
942 _c1
950 _a1000131899
999 _c73478
_d73478