000 01350nam a2200301 a 4500
001 vtls000086334
003 MTX
008 040525s2545 th a 00000 tha d
020 _a9743227911
039 9 _a201610051634
_bVLOAD
_c201308221315
_dVLOAD
_c201201302220
_dVLOAD
_c201201262305
_dVLOAD
_y200405251437
_zsirintra
082 0 4 _a895.912
_bท146ค 2545
093 _adept11
100 0 _aทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์.
_969607
245 1 0 _aโคตรวงศ์ทศกัณฐ์
_c/ ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์, เรียบเรียงจากการแสดงบรรยายของ เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมติชน,
_c2545
300 _a22, 151 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a2
490 1 _aศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
518 _aY47 M05 D11
650 4 _aรามเกียรติ์
_xตัวละคร.
_941190
830 _aศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
_927161
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
950 _a1000134371
950 _a1000143862
999 _c75432
_d75432