000 01180nam a2200277 a 4500
001 vtls000086656
003 MTX
008 040607s2546 th a 00100 tha d
020 _a9748324745
039 9 _a201610051635
_bVLOAD
_c201308221317
_dVLOAD
_c201201302238
_dVLOAD
_c201201262326
_dVLOAD
_y200406071529
_zsirintra
082 0 4 _a495.6834
_bภ483 2546
093 _adept14
245 0 0 _aภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 =
_bNihongo Yoroshiku
_c/ โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล ... [และคนอื่นๆ].
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 7.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
_c2546
300 _a12, 180 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a2
518 _aY47 M06 D14
650 4 _aภาษาญี่ปุ่น.
_9187305
700 0 _aวันชัย สีลพัทธ์กุล.
_9725
850 _aมพย
942 _c1
942 _c1
950 _a1000134725
950 _a1000134726
999 _c75736
_d75736