000 01473nam a2200373 a 4500
001 vtls000090677
003 MTX
008 050117s2547 th ad 000 0 tha d
020 _a9744510047
039 9 _a201610051655
_bVLOAD
_c201201310224
_dVLOAD
_c201201270336
_dVLOAD
_c201005030040
_dVLOAD
_y200501171123
_zpailin
082 0 4 _a658.3124
_bน648จ 2547
093 _adept53
100 0 _aนิรันดร์ จุลทรัพย์.
_983655
245 1 0 _aจิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา
_c/ นิรันดร์ จุลทรัพย์
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2
260 _aสงขลา :
_bภารกิจเอกสารและตำรา กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ,
_c2547
300 _a383, 56 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนภูมิ
303 _a4
518 _aY48 M01 D53
650 4 _aจิตวิทยาการแนะแนว.
_9112537
650 4 _aการประชุม.
_9187028
650 4 _aการฝึกอบรม.
_9187378
650 4 _aสัมมนา.
_929084
850 _aมพย
850 _aมพย-DW
942 _c1
942 _c1
942 _c1
942 _c1
950 _a1000136939
950 _a1000137782
950 _a1000137783
950 _a1900033237
999 _c79252
_d79252